Contact
informations

Krk sistemi d.o.o. for communications

Scarpina 5/III, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 54452565438
CEO: Krunoslav Ivanović, ing.
mob.: +385-91-534-9187
e-mail: info@krksistemi.hr

 

 

 

Nadloženost: Trgovački sud u Rijeci
MBS: 040228898
Visina temeljnog kapitala (u cijelosti): 20.000,00 kn
Poslovna banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Zagreb
Žiro račun: 2484008-1103677831