pokrivenost
mreže

Sa našom AirNet Internet uslugom pokrivamo dio Istarske i Primorsko – goranske županije. Za točnu informaciju da li imate osigurane tehničke preduvjete spajanja molim da nas kontaktirate za točnu provjeru mikrolokacije.