usluge
koje nudimo

  • - PRISTUP INTERNETU ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA
  • - WI-FI PRISTUP INTERNETU U SURADNJI S GRADOVIMA I OPĆINAMA
  • - PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE IT INFRASTRUKTURE
  • - SERVER HOSTING
  • - KRK-SISTEMI CLOUD